PERSONALEVores personale er som bekendt vores største resurse, og vores ansigt ud af til. I videste forstand repræsenterer de Pure Food i alle henseende af en god og positiv oplevelse.


Personalet skal derfor fremstå som det professionelle personale de er trænet til at være, med overskud, overblik og venlighed.


Vores produkter suppleres af en grundig uddannelse inden for nedenstående områder:


  • Kendskab til råvare
  • Kendskab til retterne
  • Kendskab til drinks
  • Service som en selvfølge
  • Gæste psykologi
  • Generel/detaljeret viden om Brønshøj til gavn for vores besøgende gæster/turister


Hierarkiske opbygning af personalestrukturen: